Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Skýcov
Lokalita
obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný opevnený kaštieľ s nárožnými vežami, postavený na starších neskorogotických základoch niekedy po roku 1663. Od začiatku 18. storočia bol opustený a v zrúcaninách. V roku 1888 bol opravený konzervovaním torzovitého stavu a romantickou výstavbou pseudorománskeho paláca na spôsob obytnej veže. Počas druhej svetovej vojny bol vypálený, potom opravili už iba novšiu časť. Ide o stavbu jednotraktovej dispozície s oblou baštou v nároží a s čelným päťbokým výstupkom o štyroch podlažiach na dlhšom krídle. Na nádvornej fasáde vedľa pseudorománskeho paláca je okrúhla vežička schodišťa. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kaštieľ bol zničený počas vypálenia Skýcova v marci 1945 a odvtedy chátral. Hľadali sa prostriedky na jeho záchranu. V osemdesiatych rokoch členovia Zväzu ochrancov prírody v Nitre opravili strechu nad palotou a na veži Nebojsa. V roku 1991 sa na jeho obnovu získal jeden milión korún. Kaštieľ bol zachránený a 17. júla 1997 bol sprístupnený verejnosti. V roku 2000 sa stal kaštieľ súkromným majetkom. [2] Kaštieľ Skýcov je architektonicky zaujímavá pamiatka.

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je narušené modernou výstavbou. Kaštieľ stojí v zajatí dedinských domov. Smutný pohľad.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Skýcov foto © Imrich Kluka 9/2011Kaštieľ Skýcov foto © Imrich Kluka 9/2011Kaštieľ Skýcov foto © Imrich Kluka 9/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 112.
[2] www.skycov.sk
Bibliografia
LALKOVÁ, Jarmila: Návrh komplexnej obnovy kaštieľa v Skýcove. In: Pamiatky a múzeá, 1992, č. 1, s. 32 - 33.
www.skycov.sk
GPS
48.502982, 18.419914
48°0 30' 10.74", 18°0 25' 11.69"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk