Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slanské Nové Mesto - Chrám sv. Ducha
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Slanské Nové Mesto, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v roku 1868. Po vojnovom poškodení ho v roku 1950 obnovili. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou., ktorej trup sa uplatňuje za rovnou atikou priečelia s letopočtom. [1] Veža je zakončená baňatou strechou.
 

Hlavný oltár baldachýnového typu v neoklasicistickom slohu je z čias stavby kostola. Bočné oltáre z konca 19. storočia sú neoklasicistické, rovnako riešené, s obrazmi Narodenia a Ukrižovania od Vajdu. Neoklasicistická kazateľnica z konca 19. storočia je poňatá romanticky a na zadnej strane má obraz Dobrého pastiera, na výplňových plochách parapetu sú obrazy evanjelistov, pravdepodobne tiež od Vajdu. Voľný obraz Vzkriesenie je z konca 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 116.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 116.
GPS
48.634893, 21.519040
48°38'05.6"N 21°31'08.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk