Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slatina nad Bebravou - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Slatina nad Bebravou, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1926, pričom bol do pôdorysu čiastočne začlenený starší chrám a veža z roku 1899. Pozdĺžna sieňová stavba s bočným rozšírením a polkruhovým oltárnym uzáverom má pri predstavanej veži menší polygonálny prístavok schodišťa. Veža je dolu štvorhranná, od kordónovej rímsy vo výške podstrešnej rímsy lode šesťboká, so zvukovými oknami a vysokým ihlancom. [1]
 

Oltár s obrazom Krista s Petrom na mori je novoklasicistický, z čias prestavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 117.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 117.
GPS
48.833899, 18.262394
48°50'02.0"N 18°15'44.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk