Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slatina nad Bebravou - Kostol sv. Alžbety Uhorskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Slatina nad Bebravou, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v rokoch 1760 – 1770. Objekt bol neskôr upravovaný. Ide o jednoloďovú stavbu s plytkým uzáverom štvorcového presbytéria a vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté českou plackou. Loď pozdĺžnej dispozície zastropujú dve české placky, ktoré sú delené medziklenbovým pásom dosadajúcim na profilované rímsy vtiahnutých pilierov. Jednotlivé placky sú iluzívnou maľbou zvýšené na zdanlivé kupoly. Fasády sú členené lizénovým orámovaním. Nad štítovým priečelím je nízka vstavaná veža s barokovou laternovou baňou. [1]
 

V interiéri sa nachádza hlavný oltár s obrazom sv. Alžbety z roku 1794 od J. Zanussiho (postavy v dobových kostýmoch uhorskej šľachty). Kazateľnica a krstiteľnica sú klasicistické z konca 18. storočia. Zvon pochádza z roku 1762. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza barokový kalich z roku 1757. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 117.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 117.
GPS
48.838963, 18.263211
48°50'20.3"N 18°15'47.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk