Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slatinské Lazy - zvomica
Lokalita
obec Slatinské Lazy, okres Detva, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Typická drevená zvonica z druhej polovice 19. storočia. Objekt s vysokou kamennou podmurovkou, doskovým debnením a dvojúrovňovou stanovou strechou má jediný malý zvon. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí v blízkosti cintorína a evanjelickej školy. [2]
Poznámky
[1 - 2] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 171.
Bibliografia
www.lazy.skwww.pamiatkynaslovensku.sk