Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slavkovce - Chrám Zoslania Ducha svätého
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Zalowka, Zalogh, Zalouch, Szalók
Lokalita
obec Slavkovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1801. Obnovený bol v roku 1897. Je to jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Interiér je krytý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy pilastrov. Fasády boli kedysi členené lizénovým rámom. Dnes sú hladké. Veža má skosené hrany a je zakončená ihlanom, ktorý sedí na terčíkovej podstrešnej rímse. [1]
 

Hlavný oltár baldachýnového typu s obrazom Zoslania Ducha svätého je doplnený iluzívnou nástennou maľbou, pochádzajúcou z čias stavby kostola. Ostatné zariadenie je z čias obnovy sakrálneho objektu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 118.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 118.
GPS
48.601706, 21.920463
48°36'06.1"N 21°55'13.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk