Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slavkovce - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Zalowka, Zalogh, Zalouch, Szalók
Lokalita
obec Slavkovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1830 (?). Pôvodne išlo o jednopriestorový objekt s polygonálnym uzáverom a bez veže. Interiér mal drevený maľovaný strop na spôsob ľudových prác. Fasády boli členené lizénovým rámovaním a dvoma polkruhovo zakončenými oknami. [1]
 

Za pomoci zemepána z Drahňova si zbor vybudoval v strede obce malý kostol, v ktorom drahňovský kazateľ pravidelne vykonával bohoslužby. Písomná zmienka z knihy zápisníc CZ v Drahňove prezrádza, že v roku 1792 postihol Slavkovce veľký požiar, v ktorom zhorela veľká časť obce a kostol, z ktorého sa podarilo zachrániť jedine zvon. [2]
 

O päť rokov neskôr, teda v roku 1797, sa spomína posviacka nového kostola, ktorý bol postavený z pálených tehál, ale už na inom mieste, na pozemku, ktorý daroval zboru bohatý zemepán Andrej Kazinczy, ktorý značne prispel i k postaveniu kostola. [3]
 

V polovici 50. rokov 19. storočia boli múry kostola výrazne poškodené podmáčaním ich základov, a to až natoľko, že sa začali rozpadávať, a tak veriaci boli nútení stavať už v poradí tretí kostol. Ten bol dokončený v roku 1856 na pôvodnom mieste, ale na pevnejších kamenných základoch a s väčšími rozmermi. [4]
 

Začiatkom 19. storočia na pozemku bola postavená cirkevná škola s bytom pre učiteľa. [5]
 

V roku 2001 sa veriaci rozhodli zbúrať veľmi schátranú budovu cirkevnej školy a chýbajúce priestory pre zbor riešiť prístavbou kostola. Do dnešnej podoby bol kostol prestavaný v rokoch 2001 – 2004, keď k nemu pristavali vežu, zborovú miestnosť, kanceláriu a sociálne zariadenie. [6]
 

Od roku 2015 bol zbor na vlastnú žiadosť pričlenený k matkocirkevnému zboru Lastomír. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 118.
[2 - 7] https://mi-seniorat.sk/index.php/zbory/slavkovce (2.8.2021)
GPS
48.603234, 21.920028
48°36'11.6"N 21°55'12.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk