Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slepčany - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Slepčany, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Novoklasicistický kostol postavený v rokoch 1880 – 1881. Jednoloďový sakrálny objekt s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Priestor je zaklenutý nízkou pruskou klenbou, dosadajúcou na vtiahnuté piliere. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Veža má ihlancovú strechu. [1]
 

Neorománsky hlavný oltár s obrazom sv. Jána Nepomuckého je z čias stavby kostola. Obraz sv. Andreja apoštola od F. Síkoru je z roku 1867. Relikviár je klasicistický z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 120.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 120.
Bibliografia
www.slepcany.sk
GPS
48.310999, 18.338271
48°18'39.6"N 18°20'17.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk