Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sliepkovce - Kostol Premenenia Pána
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Slipkovce
Lokalita
obec Sliepkovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Historizujúca stavba s renesančne chápanou vežou, postavená v roku 1922. Jednoloďová dispozícia s polygonálnym oltárnym uzáverom a s mierne predstavanou vežou, situovanou do štítového priečelia. Nad rustikovaným kamenným portálom, mierne lomeným, je dvojica okien, od päty oblúka vyložených klenákmi. Nad kordónovou rímsou je trojhranný frontón s božím okom. Veža je zastrešená neorenesančnou laternovou prilbou. [1] V exteriéri sú dekoratívne oporné piliere.
 

Architektúra hlavného oltára bola zhotovená A. Heflerom z Bardejova. Oltárny obraz, s motívom Nanebovstúpenia Pána, technikou oleja na plátne, vyhotovil významný maliar z Michaloviec Teodor Jozef Mousson. Je tiež autorom obrazu Kristus v Getsemanskej záhrade, ktorý dodnes zdobí interiér kostola. [2]
 

Sliepkovce patria pod rímskokatolícku farnosť Budkovce, odkiaľ prichádza slúžiť sväté omše, minimálne dvakrát týždenne, miestny farár. Pre gréckokatolíckych veriacich sa slúži raz za dva týždne sv. liturgia, ktorú celebruje farár z gréckokatolíckej farnosti Lastomír. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 123.
[2 - 3] www.obecsliepkovce.sk (10.1.2017)
GPS
48.673710, 21.946986
48°40'25.4"N 21°56'49.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk