Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slopná - Kostol sv. Ondreja apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Slopná, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v rokoch 1793 – 1797. Opravili ho koncom 19. a v 20. storočí. Ide o jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a čiastočne vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, zbiehajúcimi medziklenbovými pásmi do konkávne zalomených nástenných pilierov. Baroková fasáda je v priečelí riešená konkávne a členená pilastrami. Pod novou omietkou boli ešte v 60. rokoch 20. storočia badateľné farebné barokové lizény. [1] Fasáda je hladká, členená polkruhovo zakončenými oknami a opornými piliermi. Vežu zastrešuje ihlan, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty členené oblúčkovým vlysom.
 

Hlavný oltár je riešený ako iluzívna architektúra, súčasný so stavbou kostola, v strede má obraz sv. Ondreja apoštola z roku 1948 od J. Škorvánka. Bočné oltáre Immaculaty a Ukrižovania sú neskoroklasicistické, s novšími obrazmi z roku 1931 od T. Székházyho. Kazateľnica a spovednice sú z polovice 19. storočia. Lavice sú z konca 18. storočia. Voľné sochy sv. Petra a Pavla apoštolov sú barokové, zhotovené v rokoch 1755 – 1765. Portrét Šimona Fabu, rodáka zo Slopnej, je z konca 18. storočia. Ľudová Pieta pochádza z 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Slopná - Kostol sv. Ondreja apoštola (prístupové schodisko) foto © Ľuboš Repta 8/2015Slopná - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Ľuboš Repta 8/2015Slopná - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Ľuboš Repta 8/2015Slopná - Kostol sv. Ondreja apoštola (detail veže) foto © Ľuboš Repta 8/2015Slopná - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Ľuboš Repta 8/2015Slopná - Kostol sv. Ondreja apoštola (pohľad zo severu) foto © Ľuboš Repta 8/2015Slopná - Kostol sv. Ondreja apoštola (hlavný oltár) foto © Ľuboš Repta 8/2015Slopná - Kostol sv. Ondreja apoštola (bočný oltár sv. Jozefa) foto © Ľuboš Repta 8/2015Slopná - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Ľuboš Repta 8/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 123.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 123.
Bibliografia
www.slopna.sk
GPS
49.049946, 18.407706
49°02'59.8"N 18°24'27.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk