Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slovany - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Sloväny
Lokalita
obec Slovany, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Jednoduchá obdĺžniková stavba z obdobia okolo roku 1920, s predstavanou vežou, rovným oltárnym uzáverom i rovným stropom. Fasády sú členené polkruhovo zakončenými oknami. [1] Veža je krytá ihlanovou strechou.
 

Oltár s obrazom Nanebovstúpenie Pána od J. Rusňáka (1934). [2]
 

Už začiatkom roku 1912 vznikla myšlienka na stavbu modlitebne. V Slovanoch sa konala finančná zbierka na výstavbu objektu. Dňa 3.3.1912 bol zakúpený pozemok od Pavla a Petra Zimanovcov, kde mala modlitebňa stáť. [3]
 

V roku 1934 bol zakúpený nový pozemok od Antónie Bakošovej rod. Pohánka a od Jána Šrameka s manželkou. Predtým zakúpený pozemok bol odpredaný. V tom istom roku sa začala samotná výstavba kostola. [4]
 

Dňa 18.04.1934 prijal staviteľ Gejza PAVONI zo Štubnianskych Teplic (Turčianske Teplice) dohodu na vykonanie stavby modlitebne. Mal postaviť malú modlitebňu s malou vežičkou – Evanjelický kostol v Slovanoch. [5]
 

Posviacka kostola sa konala 7.10.1934 (prvú októbrovú nedeľu po Michalovi). Výstavbou kostola sa splnil dlhoročný sen evanjelikov žijúcich v Slovanoch a blízkom okolí, na výstavbe ktorého mal významné zásluhy dlhoročný kurátor Michal Kubín. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 124.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 124.
[3 - 6] www.slovany.eu (21.10.2016)
Bibliografia
www.slovany.eu
GPS
48.971254, 18.826179
48°58'16.5"N 18°49'34.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk