Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slovany - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Sloväny
Lokalita
obec Slovany, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neogotický kostol postavený v roku 1896. Jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym zakončením presbytéria a predstavanou vežou. V presbytériu je neogotická krížová klenba, v lodi sú dve polia pruskej klenby s medziklenbovými pásmi. [1] Fasády sú hladké, členené iba lomenými oknami a opornými piliermi. Veža je zastrešená ihlanom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty členené zuborezom.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z rokov 1896 – 1900. Voľný obraz sv. Antona Paduánskeho je neskorobarokový z druhej polovice 18. storočia, predtým uložený v prícestnej kaplnke. [2]
 

Projekt pre sakrálny objekt v Slovanoch navrhol známy architekt Blažej Felix Bulla v roku 1893. Kostol postavil v roku 1896 staviteľ Zachar (podľa údajov z kroniky Slovian to bolo nákladom 3.400 zlatých) a bol zasvätený sv. Michalovi. V roku 1926 boli zakúpené zvony v hodnote 4.830,-Kč. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 124.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 124.
[3] http://slovany.eu/index.php/fotogaleria/sakralne-pamiatky/ (18.9.2017)
Bibliografia
ĎURIAN, Karol - PIECKOVÁ, Jana: Obnova a reštaurovanie interiéru Kostola sv. Michala Archanjela v Slovanoch. In: Pamiatky a múzeá, 2022, č. 3, s. 41 - 43.
www.slovany.eu
GPS
48.972159, 18.822226
48°58'19.8"N 18°49'20.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk