Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slovenská Kajňa - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Slovenská Krajná, Slovenská Krajňa
Lokalita
obec Slovenská Kajňa, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1925 na mieste starého chrámu v historizujúcom slohu, ktorého prvky sa odvodzujú z domácej architektonickej tradície. Je to jednoloďová stavba kedysi so segmentovým zakončením presbytéria, severnou sakristiou a západnou vstavanou vežou. Loď je zaklenutá valenou klenbou, ostatné priestory majú rovná stropy. Hladká fasáda je členená podstrešným oblúčikovým vlysom a polkruhovo zakončenými oknami, ktoré majú štukované šambrány. Veža s pseudogotickými prvkami má ihlancovitú strechu, ktorá sedí na trojhranných štítoch vežovej fasády. [1] Sakrálny objekt rozšírili prístavbou.
 

Nástenné maľby interiéru sú z roku 1927 od J. Kasaniča. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Slovenská Kajňa - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Vladimír Bodnár 7/2019Slovenská Kajňa - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Vladimír Bodnár 7/2019Slovenská Kajňa - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Vladimír Bodnár 7/2019Slovenská Kajňa - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Vladimír Bodnár 7/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 124.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 124.
GPS
48.967275, 21.702299
48°58'02.2"N 21°42'08.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk