Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slovenská Nová Ves - Kostol sv. Jozefa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskorobarokový kostol postavený koncom 18. storočia. Jednoloďový pozdĺžny priestor s oválnym uzáverom presbytéria, zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. Fasády sú členené lizénami. Vstavaná veža s murovanou ihlancovou strechou je vsadená do hlavnej štítovej volútovej fasády. [1] Objekt má novú bočnú prístavbu.
 

Vnútorné zariadenie je romantické z konca 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Slovenská Nová Ves - Kostol sv. Jozefa foto © Ľuboš Repta 8/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 125 - 126.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 126.
GPS
48.29460, 17.52790www.pamiatkynaslovensku.sk