Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slovenská Ves - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Slovenská Ves, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol z rokov 1906 - 1908 postavený v pseudogotickom slohu podľa návrhu staviteľa a podnikateľa Józsefa Mitru z Košíc. Stojí na pozemku, ktorý cirkvi daroval tunajší zemepán Matej Badány. Základinu pre kostol a školu poskytol zemepán Juraj Doloviczény. [1] Je to jednoloďová stavba s trojbokým oltárnym uzáverom s lunetami a predstavanou vežou. [2] Fasády sú hladké, členené iba lomenými oknami a dekoratívnymi opornými piliermi. Veža je zastrešená ihlanom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty.
 

Vnútorné zariadenie je pseudogotické z čias stavby kostola. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] http://slovenskaves.info/evanjelicky-kostol/ (1.4.2018)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 127.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 127.
GPS
49.225292, 20.427154
49°13'31.1"N 20°25'37.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk