Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slovenské Pravno - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Slovenské Pravno, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neogotický kostol postavený v roku 1886. Upravený bol v 20. storočí. Je to sieňová stavba s polygonálnym oltárnym uzáverom a dvoma vstavanými vežami. Interiér je krytý rovným stropom. Fasáde priečelia dominuje zuborez pod korunnou rímsou. Ostatné fasády sú hladké, zakončené podstrešnou rímsou a členené lomenými oknami. [1] Veže sú zastrešené ihlanom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty.
 

Klasicistický oltár je z roku 1785 s novším obrazom z roku 1945 od J. Rusňáka. Vo vrchole oltára je úsek architrávu s klasicistickými rozetami, vázami a festónmi, ako aj s kartušou, na ktorej sa nachádza erb a letopočet 1785. Kazateľnica je neorokoková z roku 1886. Neobaroková krstiteľnica pochádza tiež z roku 1886. Obraz Martina Luthera je z konca 18. storočia. [2]
 

Pri kostole sa nachádza samostatne stojaca murovaná zvonica.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 129.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 129.
GPS
48.907367, 18.759838
48°54'26.5"N 18°45'35.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk