Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slovenské Pravno - zvonica
Lokalita
obec Slovenské Pravno, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančná zvonica postavená v polovici 17. storočia. [1] V druhej polovici 18. storočia objekt znížili a opravili. Poschodie dostalo drevenú podobu. [2] Ide o malú jednopriestorovú zvonicu na pôdoryse obdĺžnika. [3] Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti areálu Kostola Všetkých svätých.
Fotogaléria
Slovenské Pravno - zvonica foto © Ľuboš Repta 9/2019
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (2.5.2021)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 129.
[3] www.pamiatky.sk (2.5.2021)
GPS
48.908791, 18.758702
48°54'31.7"N 18°45'31.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk