Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slovenský Grob - Kaplnka sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Slovenský Grob, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavený v roku 1790. Malý sakrálny priestor s polkruhovým zakončením, krytý krížovými klenbami. Fasáda je členená pilastrami a polkruhovo zakončenými oknami s pásovou šambránou. Hlavné priečelie ukončené trojuholníkovým štítom, má ušnicový portál a po stranách menšie niky, v ktorých boli kedysi drevené plastiky sv. Floriána a Sebastiána. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádza z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Slovenský Grob - Kaplnka sv. Anny foto © Ľuboš Repta 7/2015Slovenský Grob - Kaplnka sv. Anny foto © Ľuboš Repta 7/2015Slovenský Grob - Kaplnka sv. Anny foto © Ľuboš Repta 7/2015Slovenský Grob - Kaplnka sv. Anny foto © Ľuboš Repta 7/2015Slovenský Grob - Kaplnka sv. Anny foto © Ľuboš Repta 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 129.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 129.
GPS
48.256185, 17.275961
48°15'22.3"N 17°16'33.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk