Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slovenský Grob - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Slovenský Grob, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne ranobarokový kostol postavený v roku 1635. Upravený a rozšírený bol po roku 1945. Je to jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér je krytý náznakovou lunetovou klenbou. Fasády boli kedysi členené lizénami, dnes sú úplne hladké. Veža kedysi členená nárožnými lizénami je krytá ihlancom. [1]
 

Vchod do areálu kostola vedie cez širokú polkruhovú barokovú bránu s pilastrami, vo vrchole sú po stranách plastiky. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Slovenský Grob - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 7/2015Slovenský Grob - Kostol sv. Jána Krstiteľa (vstup do areálu) foto © Ľuboš Repta 7/2015Slovenský Grob - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 7/2015Slovenský Grob - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 7/2015Slovenský Grob - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 7/2015Slovenský Grob - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 7/2015Slovenský Grob - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 7/2015Slovenský Grob - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 7/2015Slovenský Grob - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 7/2015Slovenský Grob - Kostol sv. Jána Krstiteľa (vstup do areálu, vnútorná strana) foto © Ľuboš Repta 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 129.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 129.
GPS
48.255371, 17.281938
48°15'19.3"N 17°16'55.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk