Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slovinky - Chrám sv. Juraja veľkomučeníka
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Slovinky, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1799 – 1808. Reštaurovaný bol v roku 1874. Jednoloďový priestor s presbytériom a vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. [1] Veža tvorí na priečelí mierny rizalit a zakončená je zvonovitou prilbou s laternou. Fasády sú členené lizénovým orámovaním.
 

Na parapete stavanej organovej empory, otvárajúcej sa do lode veľkou arkádou, je šesť malieb, zoradených na spôsob polkruhových lichých arkád, ktoré vznikli súčasne so stavbou. Kazateľnica je klasicistická s obrazmi vierozvestov. Drevená krstiteľnica je z jedného kusa dreva a pochádza z roku 1710. Neoklasicistický ikonostas je z roku 1874. Prenosný obojstranne maľovaný obraz sv. Juraja a Misericordie je z druhej polovice 18. storočia. Pod nástennými maľbami zo začiatku 20. storočia sú pravdepodobne staršie maľby. [2]
 

Dňa 21.2.1997 bol sv. otcom Jánom Pavlom II. vyhlásený nový Gréckokatolícky apoštolský exarchát a farnosť Slovinky sa stala jeho súčasťou. V tom istom roku veriaci slovinskej farnosti dokončili stavbu novej farskej budovy a po 46 rokoch dostali svojho farára. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 130.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 130.
[3] Kolektív autorov: Slovinky. Slovinky: Obecný úrad, 2008. s. 59.
GPS
48.878771, 20.844124
48°52'43.6"N 20°50'38.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk