Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Smižany - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Smižany, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
V Smižanoch na začiatku 30. rokov 20. storočia vznikla zvláštna situácia. V súvislosti s novými zvonmi v rímskokatolíckom kostole nastali v obci spory o zvonenie na nich pri pohreboch. Pôvodná dohoda sa dodržiavala, takže tým, ktorí na ne neprispeli, sa zvonilo len jedným zvonom. Dotklo sa to miestnych evanjelikov, z ktorých na nové zvony prispel iba jeden. Evanjelici sa preto rozhodli, že si postavia zvonicu so zvonmi. Idea zvonice sa napokon rozšírila na postavenie evanjelického kostola. [1]
 

V roku 1932 bol postavený kostol s vežou pre evanjelikov, podľa projektu levočského architekta Ing. Alexandra Spengela prostredníctvom firmy Ing. Karola Kleina. [2]
 

Kostol je eklektická sakrálna stavba s neorománskymi a neoklasicistickými prvkami. Ide o sieňový priestor s predstavanou vežou, po oboch stranách ktorej sú jednopodlažné prístavby. Veža má zdvojené zvukové arkádové okná a ihlancové zastrešenie. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Smižany - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Smižany - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1 - 2] ŽIFČÁK, František et al.: Smižany. Smižany: Vydavateľstvo Modrý Peter pre Obecný úrad Smižany, 1993. s. 75.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 131.
Bibliografia
www.smizany.sk
GPS
48.957509, 20.517704
48°057'27.0"N 20°031'03.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk