Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Smižany - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Smižany, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Ranogotický kostol z druhej polovice 13. storočia. Pôvodne to bola jednoloďová sakrálna stavba, po roku 1436 loď zaklenuli na stredný pilier, čím vzniklo pseudodvojlodie. V roku 1928 pristavali bočnú kaplnku, ktorá je otvorená do lode. Presbytérium má obdĺžnikový pôdorys a je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou. Vyžľabené rebrá s nábežnými štítkami dosadajú na konzoly geometrických tvarov. Loď mala pôvodne rovný trámový strop, po požiari v roku 1436 ju zaklenuli na polygonálny stredný pilier štyrmi poľami krížovej rebrovej klenby. Hlavný vchod bol na južnej strane, kde sa zachoval ranogotický portál s bohato profilovaným ostením. V 17. storočí postavili pred tento portál predsieň, ktorú v 20. storočí premenili na malú kaplnku. Na severnej strane pozdĺž celej lode je novogotická kaplnka, otvorená do lode a zaklenutá krížovými klenbami. Okolo kostola je nízky ohradný múrik. [1]
 

Zariadenie interiéru je pseudogotické. Patronátna lavica je neogotická z konca 19. storočia. Zo starého zariadenia kostola sa zachovali – rokokový reliéf Rozsievač (z rozobratej kazateľnice) a neskorobarokové sochy z druhej polovici 18. storočia, druhotne umiestnené na pseudorokokovej spovednici. Monštrancia je baroková z 18. storočia. Kalich je neogotický z konca 19. storočia. [2]
 

V bočnej lodi je obraz Povýšenia sv. Kríža, olejomaľba od J. Czauczika z roku 1853, pôvodne umiestnený na hlavnom oltári. [3]
 

V 16. storočí za Thurzovcov sa kostol dostal do rúk evanjelikov. Neskôr noví zemepáni Csákyovci, ktorí boli katolíci, začali na svojom panstve presadzovať rekatolizáciu. V roku 1672 z poverenia panovníka Leopolda I. spišský prepošt Juraj Baršoni prevzal viacero kostolov od evanjelikov a vrátil ich katolíkom (medzi nimi - kostol v Smižanoch, Iliašovciach, Kurimanoch a Harichovciach). Na plnú obnovu fár v tom čase nebolo dosť ľudí, smižiansky farár spravoval spočiatku ako filiálky kostoly v Iliašovciach, Kurimanoch a Harichovciach. V roku 1719 zachvátil Smižany obrovský požiar, ktorému podľahla vyše polovica mestečka, kostol, fara a škola. Za farára Jozefa A. Bosnera (1719 – 1758) interiér kostola vybavili novými barokovými oltármi, veža dostala nové hodiny a strechu kostola pokryli novými šindľami. Vo farskom úrade Bosnera vystriedal Ján Krajňák (1758 -1770). Za svojho pôsobenia dal na vlastné trovy vedľa chrámu postaviť drevenú kaplnku zasvätenú sv. Jánovi Nepomuckému, na mieste ktorej bola začiatkom 19. storočia postavená murovaná kaplnka. Dal vymeniť starý orgán za nový, pričom náklady vyšli obec na 380 zlatých. Počas účinkovania farára Vavrinca Kondora (1770 -1782) sa prestalo pochovávať v kostole a okolo neho, podľa nariadenia cisára Jozefa II. V roku 1781 bol vysvätený nový cintorín za obcou na severnej strane. Za pôsobenia farára Františka Antona Košáryho (1804 – 1848) bola prestavaná fara, omietnutý kostol a prevedené boli tiež úpravy na oknách a veži. [4]
 

Keď v roku 1832 spišský biskup Jozef Bielik vykonal kanonickú vizitáciu, konštatoval vcelku solídny stav fary i kostola. V interiéri sa nachádzali tri oltáre. Hlavný bol zasvätený Povýšeniu sv. Kríža a Blahoslavenej Panne Márii, bočné sv. Jánovi Nepomuckému a sv. Anne. Podrobne bol spísaný inventár chrámu i knižnice fary (mala 197 zväzkov kníh), príjmy učiteľa, ale tiež patronátne záväzky zemepána. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Smižany – Kostol Povýšenia sv. Kríža (č. ÚZPF 703/0) – architektonicko-historický výskum okien južnej fasády - rok 2012. Autorka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Smižany - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2015Smižany - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2015Smižany - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2015Smižany - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2015Smižany - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2015Smižany - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2015Smižany - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2015Smižany - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2015Smižany - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2015Smižany - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2015Smižany - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2015Smižany - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2015Smižany - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2015Smižany - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2015Smižany - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2015Smižany - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2015Smižany - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2015Smižany - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2015Smižany - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2015Smižany - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1 - 2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 130.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 131.
[4] ŽIFČÁK, František et al.: Smižany. Smižany: Vydavateľstvo Modrý Peter pre Obecný úrad Smižany, 1993. s. 48 – 49.
[5] ŽIFČÁK, František et al.: Smižany. s. 49.
[6] www.pamiatky.sk (5.11.2014)
Bibliografia
www.smizany.sk
GPS
48.958390, 20.520481
48°57'30.2"N 20°31'13.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk