Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Smolenice - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Smolenice, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Jednopriestorová kaplnka zaklenutá valenou klenbou s hlbokými, ostrými lunetami pochádzajúca z konca 17. storočia. Objekt má na východnej strane pristavanú sakristiu. Na kaplnke sa striedajú umelecké prvky z rôznych slohových období, pretože bola prestavaná v roku 1882. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Nad vstupným priečelím sa nachádza malá drevená vežička, ktorá je zakončená ihlancovou strechou.
 

Dala ju postaviť zemianska rodina Fereničová. Neskôr ju zdedili Erdödyovci. Pod kaplnkou je krypta. Vstupný renesančný portál v minulosti zdobil erb Erdödyovcov a niku nad ním pieskovcová socha Madony z renesancie resp. skoršieho obdobia. Pôvodný oltár kaplnky pochádzal zo zrušeného františkánskeho Kostola sv. Kataríny pri Dechticiach, rovnako ako organ, lavice i ostatné súčasti zariadenia. V interiéri sa zachoval dodnes iba nádherný organový parapet, bohužiaľ bez organového prospektu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na Kalvárii.
Poznámky
[1 - 2] https://smolenice.com/navstevnik/pamiatky/pamatne-krize/ (6.3.2020)
Bibliografia
www.smolenice.com
GPS
48.511635, 17.430188
48°30'41.9"N 17°25'48.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk