Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Smolenice - Kaplnka sv. Rócha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Smolenice, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková jednopriestorová kaplnka apsidovitého typu zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Postaviť ju dal Mikuláš Huta, dvorný smolenického panstva. Pod terajšou novodobou premaľbou sa nachádzajú pôvodné freskové maľby svätých. [1] Na vrchole má malú strešnú vežičku.
 

Okolo kaplnky sa nachádza morový cintorín z rokov 1713 – 1715. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý.
Prístup
Stojí za obcou.
Poznámky
[1 - 2] https://smolenice.com/navstevnik/pamiatky/pamatne-krize/ (6.3.2020)
Bibliografia
www.smolenice.comwww.pamiatkynaslovensku.sk