Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Smolenice - kríž umučenia
Lokalita
obec Smolenice, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pieskovcový štvorhranný stĺp postavený na masívnom kvádri s dátumom renovácie Michalom Mrázom v roku 1795. Figurálna hlavica s boltcovým ornamentom je ukončená súsoším Mater Dolorosa. Po stranách stĺpa sú vytesané ikonografické symboly pripomínajúce posledné dni života Ježiša Krista. [1]
 

Stĺp sa podľa dostupnej literatúry nachádzal pôvodne na nádvorí Smolenického hradu. Štýlovo ho môžeme zaradiť do obdobia pred rokom 1700. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí pri kostole.
Fotogaléria
Smolenice - kríž umučenia foto © Ľuboš Repta 7/2014
Poznámky
[1 - 2] https://smolenice.com/navstevnik/pamiatky/pamatne-krize/ (6.3.2020)
Bibliografia
www.smolenice.comwww.pamiatkynaslovensku.sk