Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Smolenice - synagóga
Lokalita
obec Smolenice, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
V roku 1786 vyšiel Jánovi Matejovi Korabinskému zemepisný slovník Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn, v ktorom autor na strane 727 uvádza, že Smolenice sú trhovým mestečkom s peknými lesmi, katolíckym kostolom a židovskou synagógou. [1]
 

Podľa opisu Smoleničanov sa podobala kostolu v Smolenickej Novej Vsi, bola bez veže a mala vyššie okná. Po druhej svetovej vojne bola synagóga zbúraná a tehly z nej sa použili na ďalšie stavby. [2]

Prístup
Stála na mieste, kde je dnes pošta. [3]
Poznámky
[1] BIHÁRIOVÁ, Ema: Židia v Smoleniciach. In: NOVÁKOVÁ, Katarína et al.: Smolenice. Vlastivedná monografia obce. Bratislava: DAJAMA, 2011. s. 425.
[2 - 3] BIHÁRIOVÁ, Ema: Židia v Smoleniciach. s. 425.
Bibliografia
www.smolenice.com
GPS
48.508985, 17.433729
48°30'32.4"N 17°26'01.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk