Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Smolinské - Kostol sv. Jakuba
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Smolensko
Lokalita
obec Smolinské, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bol barokový kostol postavený na mieste starého gotického kostola v roku 1720. Prestavali a zväčšili ho v roku 1924. [1] Sakrálny objekt bol zväčšený staviteľom Angelinim za finančného prispievania farníkov a kostol vtedy nadobudol súčasnú podobu. [2] Opravený bol v roku 1934. Je to jednoloďová stavba s polygonálne zakončeným presbytériom, pristavanou sakristiou, predsieňou pri prvom klenbovom poli lode a predstavanou barokovou vežou. Priestory sú zaklenuté valenou klenbou s lunetami. Bočné fasády sú spevnené opornými piliermi. Veža je členená lizénami a pilastrami s kompozitnou hlavicou, ukončená stupňovitou zvonovitou prilbou. [3]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 132.
[2] www.smolinske.sk (19.9.2017)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 132.
Bibliografia
www.smolinske.sk
GPS
48.672016, 17.127089
48°40'19.3"N 17°07'37.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk