Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Smolinské - Mariánsky stĺp
Lokalita
obec Smolinské, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Stĺp pochádza z roku 1678. Pri obnove v 20. storočí takmer úplne stratil svoj pôvodný charakter. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 132.
Bibliografia
www.smolinske.skwww.pamiatkynaslovensku.sk