Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Smolnícka Huta - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Smolnícka Huta, okres Gelnica, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Novorománsky kostol vznikol zo staršej stavby, barokovo prestavanej v rokoch 1751 - 1752. Celá fasáda spolu s vežou bola upravená v roku 1924 v secesne chápanom novorománskom slohu. Je to jednoloďový sakrálny objekt s polygonálnym zakončením presbytéria a vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou s lunetami. Loď má rovný drevený kazetový strop. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. Veža vytvárajúca na priečelí mierny rizalit má skosené hrany, vysoké združené štíhle zvukové otvory a je zakončená ihlancom, ktorý dosadá na štvoruholníkové (lichobežníkové) štíty.
 

Hlavný barokový oltár je ambitový z polovice 18. storočia, s konkávnym pôdorysom a predstavanou novšou menzou, rezbársky bohato vybavený a zakončený skupinou sv. Trojice v oblakoch. Dva bočné oltáre sú rokokové s ústredným obrazom rámovaným ornamentom a flankovaným veľkými postavami svätcov, zakončené voľným rokajovým medailónovým nadstavcom s tromi zrkadlami a dvoma putti. Rokoková kazateľnica je konvexne-konkávne prehýbaná, s postavami cirkevných otcov, na baldachýne scéna dolovania. Oltáre a kazateľnica sú pravdepodobne od J. Hartmanna z Košíc. [2]
 

Kostol bol v roku 2008 bol rožňavským biskupom Mons. Eduardom Kojnokom vyhlásený za pútnické miesto v Rožňavskej diecéze. V kostole je v hlavnom oltári na viditeľnom mieste uložená vzácna relikvia Pátra Pia. Počas tradičnej odpustovej slávnosti, ktorá sa vo farnosti slávi každý rok na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, si môžu veriaci uctiť relikviu svätého rehoľníka, predstavujúca kúsok obväzu s kvapkou krvi z rán sv. Pátra Pia z Pietrelčiny, ktorý trpel stigmami. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na vyvýšenine v strednej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 132.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 132.
[3] https://www.putnickemiesta.sk/putnicke-miesta-na-slovensku/roznavska-dieceza/smolnicka-huta/ (20.5.2023)
GPS
48.746473, 20.776883
48°44'47.3"N 20°46'36.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk