Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Smolník (okres Snina) - Chrám sv. Michala archanjela
Lokalita
obec Snina, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1819. Opravili ho v roku 1898. Bol to typ najmenšieho kostola z projekčných prototypov východoslovenských sakrálnych stavieb tereziánskej stavebnej kancelárie. Išlo o jednoloďový priestor s polkruhovou apsidou a do lode otvoreným podvežím. Loď i podvežie boli zaklenuté valenou klenbou. Hladká fasáda bola členená polkruhovo zakončenými oknami. Predstavaná veža bola zastrešená cibuľou. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádzalo z konca 19. storočia. [2]
 

Smolník bola obec na Slovensku v okrese Snina. V roku 1980 bola vysídlená kvôli výstavbe Starinskej priehrady. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1568. Pôvodne patrila k humenskému panstvu, neskôr viacerým rodinám. Z pôvodnej obce sa zachoval obecný cintorín a cintorín padlých vojakov v prvej svetovej vojne. Na mieste zaniknutého kostola stojí drevená kaplnka. [3]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 132.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 132.
[3] https://sk.wikipedia.org/wiki/Smolník_(okres_Snina) (21.11.2018)
GPS
49.056245, 22.259136
49°03'22.5"N 22°15'32.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk