Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Smrdáky - Kostol sv. Martina Tourského
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Smrdáky, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicisticky upravená staršia sakrálna stavba, pravdepodobne zo 17. storočia, s novšími adaptáciami. Jednoloďový priestor zaklenutý segmentovou valenou klenbou a k nemu prilehajúce rovno zakončené presbytérium kryté valenou klenbou s lunetami. Čelná fasáda má predstavanú vežu zakončenú ihlancom. [1]
 

Monografia nitrianskej župy o ňom uvádza, že je veľmi starý, ale čas jeho postavenia nie je známy. V roku 1900 bol kostol obnovený a vtedy nadstavali vežu. V roku 1928 sa uksutočnila veľká oprava kostola a bol vymenený starý oltár za nový. Tento zhotovil Ferdinand Prinoth Bildhauer z Gródenu v Tirolsku. V roku 1929 bol postavený pomník padlých v 1. svetovej vojne. V roku 1938 boli vysadené lipy. V roku 1939 sa zriadil park okolo kostola a ohrada. [2]
 

V súčasnosti je kostolná veža osadená dvomi zvonmi. Veľký zvon "Mária" má po vonkajšom obvode nápis: "Nech chvála tvoja neustáva z úst ľudí, Mária. Z milodarov veriacich Smrdáckých som povstal v roku 1923.“ Malý zvon "Martin" má takýto text po vonkajšom obvode: "Mňa ešte len katechumen, mňa týmto rúchom odel. Z milodarov veriacich Smrdáckých som povstal v roku 1923". Oba zvony, bohato zdobené ornamentmi na vonkajšej strane v dolnej i hornej časti uliali bratia Fischerovci z Trnavy. [3]
 

Organ je vzácny exemplár, vyhotovený majstrom Martinom Šaškom v roku 1862. Odborníkmi je hodnotený ako pekný a zvučný pozitív. [4]
 

Príkostolný cintorín bol pravdepodobne založený pri výstavbe kostola po roku 1680. Na mieste terajšieho cintorína severne nad kostolom sa začalo pochovávať medzi rokmi 1828 - 1830. Je možné, že jedným z dôvodov preloženia boli snahy šľachtica Jozefa Vietorisa založiť kúpele a s tým súvisiaci rast obce. Existenciu pohrebiska okolo kostola dokázali nálezy hrobov pri výstavbe oplotenia kostola zo strany od cesty. Cintorín bol i v minulosti ohradený, aby sa predišlo zneucteniu, napríklad pasením dobytka. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 134.
[2 - 3] www.obec-smrdaky.sk (12.1.2017)
[4] Má nasledovnú dispozíciu: principál štvorstupňový s nahradeným prospektom (1920), druhá oktáva dvojstopová, najväčšia píšťala vydáva o oktávu vyšší tón, tretia mixtúra trojradová, najväčšia píšťala 1 1 stopy, štvrtý kamzičí roh je štvorstopový, piaty kryt je drevený, osem stopový, salicionál je osem stopový, má prívesný pedál, klávesnica má rozsah veľké až malé C, k organu pripojená v roku 1897 bez vlastných registrov. www.obec-smrdaky.sk (12.1.2017)
[5] www.obec-smrdaky.sk (12.1.2017)
GPS
48.723131, 17.303568
48°43'23.3"N 17°18'12.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk