Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Smrečany
Lokalita
obec Smrečany, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Rokokový kaštieľ z roku 1750 s klasicistickou úpravou z roku 1810. Ide o dvojpodlažnú obdĺžnikovú stavbu so stredným rizalitom, zakončeným tympanónom. V miestnostiach sú zachované neskorobarokové klenby. [1]
 

Kaštieľ vlastnili príslušníci rodu Smrečániovcov, ktorí zastávali významné spoločenské funkcie. Príkladom je i Aristíd Smrečáni, ktorý v rokoch 1900 - 1906 pôsobil ako najvyšší liptovský župan. O jeho prítomnosti v obci svedčí náhrobný kameň na smrečianskom cintoríne. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V rokoch 1950 – 1955 bol adaptovaný pre nové účely. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. V súčasnosti slúžia ako Domov dôchodcov. Okolo kaštieľa je ohrada so vstupnou bránou.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Smrečany (dobová pohľadnica, začiatok 20. storočia) foto © www.smrecany.sk (prevzaté 30.5.2021)
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 135.
[2] www.smrecany.sk
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 135.
Bibliografia
www.smrecany.sk
GPS
49.120982, 19.650044
49°07'15.5"N 19°39'00.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk