Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Smrečany - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Smrečany, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Novoklasicistický kostol postavený v rokoch 1876 - 1880 na centrálnom pôdoryse v tvare kríža, s predstavanou vežou a rovným uzáverom. Priestory sú zaklenuté pruskými a českými klenbami. V interiéri je drevený vstavaný chór s organom v roku 1911. [1] Fasády sú členené pilastrami a polkruhovo zakončenými oknami. Za oltárnym uzáverom je pristavaná sakristia. Veža členená v hornej časti lizénovým rámovaním a v dolnej pilastrami je zakončená zvonovitou prilbou.
 

Reformačný cirkevný zbor vznikol v Smrečanoch už v druhej polovici 16. storočia. Smrečianskym evanjelikom takmer sto rokov slúžil rímskokatolícky kostol, neskôr sa konali služby Božie v školách alebo modlitebni. Od konca 18. storočia chodili miestni evanjelici aj do artikulárnych chrámov v Paludzi, Hybiach a Vyšnej Boci. [2]
 

Počas účinkovania farára Pavla Rodoľuba Čobrdu sa cirkevný zbor rozrastal a malá smrečianska modlitebnica už vôbec nestačila. Začali sa prípravy na stavbu kostola. Stavebný pozemok daroval cirkevný inšpektor Jozef Szent-Iványi (Gemerský). S výstavbou sa začalo v roku 1876. Kostol bol slávnostne posvätený 3. októbra 1880. [3]
 

Hlavný oltár s obrazom Snímania z kríža, kazateľnica a krstiteľnica sú vyrezávané z dreva a boli zhotovené v rokoch 1905 – 1906. Kazateľnicu daroval už Jozef Szent-Iványi (Gemerský), krstiteľnicu dali zhotoviť jalovecké ženy. Oltárny obraz Snímanie Ježiša Krista z kríža darovala smrečianskej cirkvi cirkev banskobystrická. V roku 1911 bol zadovážený organ od firmy Otto Riger. [4]
 

Počas prvej svetovej vojny, v roku 1916, prišla smrečianska cirkev o dva z troch zvonov, ktoré boli zrekvirované pre vojenské účely. Nové zvony boli zakúpené a posvätené v roku 1923. V súčasnosti sú vo veži opäť zavesené tri zvony: najstarší je stredný zvon uliaty v roku 1829, malý a veľký zvon boli v roku 1923 uliate v dielni Vdova Adalberta Hillera. 25 metrov vysoká veža je od roku 1932 opatrená hodinami, ktoré daroval Ján Mudroň. Hodiny boli vymenené za nové v roku 2020. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Smrečany - Evanjelický kostol foto © Patrik Kunec 3/2019Smrečany - Evanjelický kostol foto © Patrik Kunec 3/2019Smrečany - Evanjelický kostol foto © Patrik Kunec 3/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 135.
[2 - 5] www.smrecany.sk/zaujimavosti-v-obci.html (7.1.2022)
Bibliografia
www.smrecany.sk
GPS
49.118601, 19.652134
49°07'07.0"N 19°39'07.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk