Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Snakov - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Snakov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1843. Opravený bol v roku 1890. Interiér upravili v roku 1907. Je to jednoloďový sakrálny priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou, zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsu pilastrov, zdobenú zuborezom. Fasáda má lizénové rámovanie a profilovanú podstrešnú rímsu, ktorá pokračuje na veži ako kordónová. Veža je zakončená barokovou baňou a na sedlovej streche lode je malá baroková laternová vežička. [1]
 

Hlavný oltár s ikonostasom je z roku 1907. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 135.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 135.
Bibliografia
www.snakov.sk
GPS
49.326125, 21.052139
49°19'34.1"N 21°03'07.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk