Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Snežnica - zvonica
Lokalita
obec Snežnica, okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická zvonica postavená v prvej polovici 19. storočia. Je to murovaný objekt so štvorcovým pôdorysom. Nad segmentovo zakončeným vchodom je nika s ľudovou sochou Madony. Zvonica je zakončená malým drevným nadstavcom, ktorý je užší ako spodná časť a krytý stanovou strechou. V hornej polovici hladkých fasád sú oválne otvory. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2001.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 135.
GPS
49.265051, 18.786125
49°15'54.2"N 18°47'10.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk