Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Snina - kamenný kríž
Lokalita
obec Snina, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kamenný prícestný kríž z roku 1839. Pravdepodobne ide o najstarší kríž v Snine. Podstavec aj kríž sú zhotovené z pieskovca, korpus je liatinový. Na podstavci je viditeľne zachovaný text „ERECTA ANO DOMINI 1839“. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Odborné reštaurovanie kríža bolo uskutočnené v roku 2010. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí pred rímskokatolíckym kostolom Povýšenia sv. Kríža.
Fotogaléria
Snina - kamenný kríž foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - kamenný kríž foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - kamenný kríž foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - kamenný kríž foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - kamenný kríž foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - kamenný kríž foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - kamenný kríž foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - kamenný kríž foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - kamenný kríž foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - kamenný kríž foto © Viliam Mazanec 6/2019
Poznámky
[1 - 2] https://www.snina.sk/navstevnik/pamiatky-mesta/pamatihodnosti-mesta-snina/zoznam-hmotnych-nehnutelnych-pamatihodnosti/pricestne-krize-tzv-bozie-muky/ (23.8.2019)
Bibliografia
www.snina.sk
GPS
48.987665, 22.147968
48°59'15.6"N 22°08'52.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk