Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kaplnka Rhollovcov
Lokalita
obec Snina, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1842. [1] Stavba má jednoduchú dispozíciu, rozšírenú v spodnej časti kryptou. Hlavné priečelie je členené pilastrami a zakončené tympanónom, na ktorý dosadajú nárožné pilastre veže. Na bočných fasádach sú termové okná. [2]
 

Kaplnku dal na starom cintoríne postaviť priemyselník Štefan Rholl [3] na počesť svojej nebohej matky Kataríny Uzovej (Uszfalvai). Vo svojej spodnej časti ukrýva rodinnú hrobku Rhollovcov. Kaplnka nemala vnútorné zariadenie a nebola liturgicky funkčná, preto jeho dcéra Klára Csákyová v roku 1851 zabezpečila jej vybavenie a benedikciu. Súčasťou hnuteľných častí kaplnky bol aj drevený, ornamentálne pozlátený oltár, nad ktorým dominoval nádherný obraz Sedembolestnej Panny Márie v pozlátenom ráme v životnej veľkosti. [4]
 

Hrobku Rhollovcov počas druhej svetovej vojny vyrabovali. Vo vnútri kaplnky na stene je zachovaná tabuľa s náhrobným nápisom v maďarskom jazyku. "Tu odpočíva Katarína, manželka váženého a udatného národovca Jozefa Rholla, rodená Uszfalvai. Navždy usnula 24. v deň sv. Michala v roku 1803 v 55. roku života. S pocitom vďaky a hlbokou úctou dal vystaviť syn Štefan v roku 1842." [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa na starom cintoríne. Situovaná je na strmom svahu.
Fotogaléria
Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2019
Poznámky
[1] Informačná tabuľa v kaštieli. (6/2019)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 136.
[3] Štefan RHOLL – v polovici 20. rokov 19. storočia prenechal Jozef Rholl svoje podnikateľské aktivity na svojho syna Štefana, ktorý dal v roku 1841 postaviť malú zlieváreň Herkules v Jozefovej doline, kde bola v tom roku uliata aj socha Herkulesa, nachádzajúca sa na fontáne na nádvorí kaštieľa. V zlievarni bol uliati tiež dvojerb Rhollovcov na ich pohrebnej kaplnke stojacej na starom cintoríne. Dňa 22. októbra 1850 vo veku 74 rokov pochovali Štefana Rholla do krypty v kaplnke, kde boli predtým uložení aj jeho rodičia Jozef Rholl s manželkou Katarínou, jeho manželka Karolína a ich vnučka Jozefína (Klárina dcéra). Štefanovou zásluhou a jeho podnikateľskými aktivitami Snina hospodársky prosperovala. na základe patronátneho práva štedro podporoval aj miestnu farnosť či farnosti na ostatných majetkoch. Pre kostol v Snine dal v roku 1835 odliať tri zvony. V roku 1838 dal postaviť na brehu Cirochy medzi dvoma drevenými mostami dnes už neexistujúcu Kaplnku sv. Jána Nepomuckého. PELLOVÁ, Daniela et al.: Kaštieľ v Snine. Snina: Mesto Snina, 2017. s. 28. V Snine sa konal trh iba raz ročne. Sninčania boli odkázaní na iné trhové miesta. Na žiadosť Štefana Rholla v roku 1839 povolil kráľ Ferdinand V. konať výročné trhy v mestečku Snina štyrikrát do roka. Štefan, podobne ako jeho otec Jozef, trvalo sídlil v kaštieli v Snine s manželkou Karolínou Sentimreiovou (Szent-Imrey), s ktorou mal jedinú dcéru Kláru. Po Štefanovej smrti sa dedičkou majetkov stala práve ona jediná dcéra Klára Rhollová, vydatá za Theodora Csákyho. Informačná tabuľa v kaštieli. (6/2019) Klára sa narodila 31. decembra 1808 a krstená bola 3. januára 1809 v Sokoľanoch, rodisku svojej matky Karolíny Szentimrey. Klára zdedila veľký a prosperujúci majetok. Len v chotári samotnej Sniny patrilo jej otcovi Štefanovi 6 000 katastrálnych jutár polí, lúk a pasienkov a asi 8 000 jutár lesov. Celková výmera panstva v Snine, spolu s pozemkami v Belej nad Cirochou, Pichnom, Pčolinom, Hostoviciach, Starine, Valaškovciach a Jalovej, bola 48 600 katastrálnych jutár. PELLOVÁ, Daniela et al.: Kaštieľ v Snine. Snina: Mesto Snina, 2017. s. 28.
[4] Informačná tabuľa v kaštieli. (6/2019)
[5] www.farasnina.sk (9.7.2019)
Bibliografia
www.snina.sk
GPS
48.991703, 22.138214
48°59'30.1"N 22°08'17.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk