Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Snina - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Snina, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Historický park je najstaršou vegetačno-architektonickou kompozíciou na území mesta Snina, ktorá bola založená pravdepodobne na začiatku 19. storočia po dokončení výstavby kaštieľa. Pôvodne park pozostával z časti pravidelnej a voľno-krajinkárskej, čo dokumentuje zachovaná historická mapa z roku 1866. Pravidelnú časť tvoril znížený parter v bezprostrednom okolí kaštieľa a tzv. malého kaštieľa s osadenou fontánou so sochou Herkulesa a v súčasnosti už nezachované záhrady francúzskeho štýlu pred kaštieľom. [1]
 

Voľno-krajinkárska časť začínala za malým kaštieľom pri rybníku. Pozostávala z tzv. veľkého parkového okruhu, ktorý sledoval tok Cirochy, vonkajšie oplotenie a súbežne s cestou na Daľkov sa vracala ku kaštieľu. Vnútorný okruh bol vedený starou riečnou terasou Cirochy uprostred parku. Tieto dva okruhy boli vzájomne poprepájané viacerými chodníkmi. [2]
 

Vegetáciu tvoria dodnes vŕba biela, javor poľný, brest horský, jelša lepkavá, dub letný, agát biely, borovica čierna, hrab obyčajný, lipa malolistá, pagaštan konský, platan javorolistý, borovica hladká a smrek pichľavý. Koncom 20. storočia bola v parku vybudovaná nemocnica a futbalové ihrisko, čím boli porušené prirodzené väzby kaštieľa na park. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav parku nie je dobrý.
Fotogaléria
Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019Snina - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2019
Poznámky
[1 - 3] www.snina.sk (7.6.2016)
GPS
48.985149, 22.147726
48°59'06.5"N 22°08'51.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk