Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Soblahov - Kostol sv. Mikuláša biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Soblahov, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Ranogotický kostol postavený začiatkom 14. storočia. Pôvodne jednoloďový sakrálny objekt, dnes dvojloďový s rovným uzáverom presbytéria, západnou predstavanou vežou s murovanou predsieňou, severnou a južnou sakristiou a bočnou kaplnkou na severnej strane. V presbytériu sú gotické rebrové klenby s klinovou profiláciou zo 14. storočia. Z tohto obdobia je aj bočný kamenný portál lode, ktorá bola v roku 1557 zaklenutá na dva kamenné ornamentálne stĺpy lunetovou hrebienkovou klenbou. Hlavný renesančný portál s dvoma okrídlenými hlavami v podveží a prístavbe bočnej lode sú z roku 1577. Kostol bol reštaurovaný v roku 1789, kedy vyhotovili novú strechu a osadili nové okná. [1]
 

Vnútorné zariadenie je novodobé. Kamenná gotická krstiteľnica zo 14. storočia jednoduchého tvaru pochádza zo pôvodného starého zariadenia. Renesančná kamenná votívna doska s plochým reliéfom Krista na kríži, sv. Mikuláša a Madony je z konca 16. storočia. V kamennej ohrade kostolnej záhrady bol sekundárne zamurovaný fragment reliéfu s polpostavou Ecce homo pravdepodobne zo 17. storočia (?). [2]
 

Existenciu farského kostola v obci už v prvej polovici 14. storočia dokladá záznam z rokov 1332 – 1337, kedy pápežský legát navštívil miestneho kňaza Konráda. V roku 1948 severozápadným smerom od kostola bola vybudovaná jaskyňa sv. Márie Lurdskej. V roku 1959 bol pri severnej stene kaplnky vystavaný prístrešok nad Božím hrobom. V roku 2000 bola k svätyni z južnej strany pristavaná nová sakristia. [3]
 

Vo veži kostola sa nachádzajú štyri zvony. Pôvod najstaršieho a najväčšieho z nich s rokom uliatia 1482 nie je známy. Dva menšie zvony pochádzajúce z roku 1922 ulial kovolejársky majster Pavel Ranko, čo dosvedčujú nápisy na zvonoch: LIAL MA PAVEL RANKO V TRENČÍNE V ROKU 1922. Z roku 1948 pochádza dnes zvesený zvon od Michala Hašku, s nápisom: ODLIAL MA M(ichal) HŠKO R(oku) 1948. Trenčín. V roku 1804 bol do veže kostola osadený zvon evidovaný ako národná kultúrna pamiatka s nápisom v gotickej minuskule: LUCAS, MARCUS, MATHAEUS, JOHANNES A. D. M.D.CCC.IV. [4]
 

V súčasnosti vo svätyni umiestnený hlavný oltár pochádza z kláštornej kaplnky v Ladcoch, odkiaľ bol v 50. rokoch prevezený do Košece a odtiaľ v 90. rokoch do Soblahova. Drevený oltár bohato dekorovaný rezbou a zlátením bol vytvorený pravdepodobne niekedy začiatkom 20. storočia. [5]
 

V troch výklenkoch sú sekundárne umiestnené sochy sv. Mikuláša biskupa a dvoch anjelov z druhej polovice 20. storočia. V bočnej kaplnke našiel svoje miesto klasicistický svätostánok z konca 18. storočia pôvodne slúžiaci v rímskokatolíckom kostole sv. Štefana kráľa v Trenčíne - Orechovom. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1991 bol vypracovaný projekt na vysúšanie muriva a taktiež sa začala celková rekonštrukcia kostola, keď sa odstránila pôvodná vonkajšia omietka, ktorú nahradila nová. Strešná krytina bola nevyhovujúca a bola nahradená eternitom tmavohnedej farby. Železné okenné rámy i samotné okná boli nahradené novými drevenými, zhotovenými špeciálne pre tento kostol. Elektrické rozvody svietidiel v interiéri a exteriéri kostola boli obnovené a doplnené o nové. Okolie kostola bolo upravené, vybudovali sa chodníky a upravil sa trávnik. Posviacky zrekonštruovaného kostola sa v Soblahove zúčastnil 5. novembra 1994 osobne otec kardinál J. Ch. Korec. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Soblahov - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ľuboš Repta 8/2017Soblahov - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ľuboš Repta 8/2017Soblahov - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ľuboš Repta 8/2017Soblahov - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ľuboš Repta 8/2017Soblahov - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ľuboš Repta 8/2017Soblahov - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ľuboš Repta 8/2017Soblahov - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ľuboš Repta 8/2017Soblahov - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ľuboš Repta 8/2017Soblahov - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ľuboš Repta 8/2017Soblahov - Lurdská jaskyňa v areáli kostola foto © Ľuboš Repta 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 136.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 136.
[3 - 7] www.soblahov.sk (21.9.2017)
Bibliografia
www.soblahov.sk
GPS
48.863021, 18.085026
48°51'46.9"N 18°05'06.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk