Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Soboš - Chrám sv. Kozmu a Damiána
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Soboč
Lokalita
obec Soboš, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1800 (1880?). Renovovali ho v roku 1909 a po druhej svetovej vojne. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a západnou predstavanou vežou. Sakrálny objekt má pri prvom klenbovom poli lode polkruhové bočné výklenkové kaplnky, otvorené do lode celou výškou a naznačujúce štvorce kríženia. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou s lunetami, bočné výklenkové kaplnky konchou a loď dvoma poľami pruskej klenby s medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na rímsy pilastrov. Fasáda má jemnú profiláciu a je členená lizénovým rámom i podstrešnou rímsou. Cez obe podlažia veže vedú nárožné pilastre, ktoré ju členia vertikálne v úzkom páse. Nad barokovo vybaveným zvukovým oknom je štukovaný terčík. Veža je krytá zvonovitou prilbou, zakončenou cibuľovitou baňou, ktorá má slepú laternu. [1]
 

Vnútorné zariadenie s baldachýnovým hlavným oltárom a ikonostasom je z roku 1909. V priestore pod vežou je klasicistický oltárik s ľudovým obrazom Piety z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 137.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 137.
Bibliografia
www.sobos.sk
GPS
49.144750, 21.553946
49°08'41.1"N 21°33'14.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk