Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sobotište - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Sobotište, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol bol postavený v rokoch 1783 – 1784 ako tolerančný chrám bez veže, ale v roku 1787 mal pristavanú osobitnú drevenú zvonicu. Predstavanú murovanú vežu, ktorá je situovaná do štítového priečelia, postavili až začiatkom 20. storočia. [1] Štíhlu vežu projektoval známy architekt Milan Michal Harminc a bola dokončená v roku 1909. [2]
 

Kostol je sieňový priestor s obiehajúcou emporou a je zaklenutý pruskými klenbami. [3] Má jednoduchý obdĺžnikový pôdorys. [4] Vonkajšia architektúra mala pôvodne na oboch užších stranách dvojpodlažnej stavby neskorobarokové volútové štíty, ale po postavení veže zostal iba jeden štít neporušený, kým druhý tvorí dnes už len postranné štítové krídla klasicisticky upravenej veže, zastrešenej neobarokovou laternovou baňou. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Sobotište - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 4/2016Sobotište - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 4/2016Sobotište - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 4/2016Sobotište - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 4/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 139.
[2] www.obecsobotiste.sk (14.5.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 139.
[4] www.obecsobotiste.sk (14.5.2016)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 139.
GPS
48.732914, 17.408735
48°43'58.5"N 17°24'31.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk