Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sobotište - habánska kaplnka
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Sobotište, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka v habánskom dvore postavená v roku 1837. Je to malý obdĺžnikový sakrálny objekt s polkruhovým uzáverom, členenom nikami a segmentovo zakončeným oknom. Priestor je zaklenutý českou plackou. Západné vstupné priečelie má vykrojený barokový štít, na ktorom sú dve okrúhle okienka a štukový kríž. Nárožná armatúra a drsná omietka sú novšie. Nad rovným portálom je letopočet 1837. [1]
 

Hlavný oltár má novšiu menzu, nad ktorou je barokový krucifix a do nástenných výklenkov postavené sochy Panny Márie a sv. Jána z 18. storočia. Kazateľnica je rokoková s valcovitým rečnišťom, na jeho vydutej časti sú štyria evanjelisti. Plocha parapetu a rezonančnej striešky je oživená rozsypanými rokajovými kvetmi. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Sobotište - habánska kaplnka foto © Jana Lacková 4/2016Sobotište - habánska kaplnka foto © Jana Lacková 4/2016Sobotište - habánska kaplnka foto © Jana Lacková 4/2016Sobotište - habánska kaplnka foto © Hana Farkašová 2/2014Sobotište - habánska kaplnka foto © Hana Farkašová 2/2014Sobotište - habánska kaplnka foto © Jana Lacková 4/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 139.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 139.
GPS
48.733636, 17.403530
48°44'01.1"N 17°24'12.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk