Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sobotište - Malý kaštieľ
Lokalita
obec Sobotište, okres Senica, Trnavský kraj
Pamiatková ochrana
Sobotište – kúria (č. ÚZPF 10962/0) – architektonicko-historický výskum – rok 2018. Autori: Ing. arch. Alexander Németh, Mgr. Peter Horanský. [1]www.pamiatkynaslovensku.sk