Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sobotište - Synagóga
Lokalita
obec Sobotište, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Objekt vznikol v prvej polovici 19. storočia (uvádza sa aj rok 1763). Na malom námestí v strede obce, oproti nyáryovskému kaštieľu postavili dom rabína, ktorý plnil funkciu beit midrašu, mikvy a pekárne macesov. Za domom tečie malý potok, ktorý napájal rituálny kúpeľ. Ide o jednoduchú klasicizujúcu stavbu v duchu vidieckej kúrie s akcentovaným stredným trojosím fasády. [1]
Pamiatková ochrana
-
Súčasný stav a využitie
Pôvodný účel zanikol. Objekt prestavali. Slúži ako rodinný dom.
Prístup
Stojí na malom námestí. Sobotište 86.
Poznámky
[1] www.slovak-jewish-heritage.org (16.10.2021)
GPS
48.731625, 17.404647
48°43'53.9"N 17°24'16.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk