Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sobotište - Veľký kaštieľ
Iný názov
Nyáryovský kaštieľ
Lokalita
obec Sobotište, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
V obci bol pôvodne hrad, ktorý je známy z rytín zo 17. storočia. Hrad začiatkom 17. storočia prestavali na štvorkrídlový kaštieľ, s bastiónmi a vodnou priekopou. Krátko po dostavbe vyhorel. Kaštieľ v roku 1663 renesančne-barokovo obnovili. Rokokovo-klasicisticky bol upravený v polovici 18. storočia. Vtedy zbúrali tri krídla, zasypali priekopy, zrušili opevnenia a založili park. Štvrté krídlo obnovili. [1] Objekt dispozične zmenili koncom 19. storočia a po druhej svetovej vojne. Kaštieľ je poschodová, v strednej časti trojpodlažná stavba, s pozdĺžnym pôdorysom a bočnými vežovými prístavbami. Na prízemi je vstupnú sieň po celej hĺbke dvojtraktu. Z nej je prístup k miestnostiam, ktoré majú valené klenby s lunetami a hrebienkové krížové klenby. Vstupnú sieň je zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Vedľa nej je honosné schodište, vedúce na prvé poschodie, kde boli pôvodne valené a krížové klenby, čiastočne nahradené novými rovnými stropmi. Z dvoch bočných miestností je vstup do pristavaných bočných veží, zakončujúcich fasádový frontálny pohľad. Vstupná sieň a miestnosti nad ňou na prvom a druhom poschodí zostali v pôvodnom stave. Hlavná fasáda má trojpodlažný stredný štvorosový rizalit, ku ktorému sa po oboch stranách pripájajú štvorosové dvojpodlažné krídla, je členená farebne akcentovanou kordónovou rímsou s pásovými okennými šambránami. Stredný rizalit má vertikálne lizénové členenie a nadokenné frontóny, podľa poschodia striedavé: na prvom poschodí sú vyduté krídlami, na druhom poschodí okrídlené, otvorené trojhranné a segmentové. Okná druhého poschodia majú podokenné lambrekény. Hlavný portál je situovaný do trojpodlažného rizalitu asymetricky, je to typ barokových brán s postrannými pilastrami a polkruhovým zakončením, nad ktorým je reliéfny dvojitý erb. Pristavané bočné polygonálne veže sú zastrešené kupolovitou strechou. Objekt má manzardové strechy a hlavnou fasádou je orientovaný do námestia. [2] Okolo kaštieľa bol kedysi park.
 

Kaštieľ dal v roku 1637 postaviť Ľudovít Nyáryi.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Pamiatková obnova kaštieľa sa realizovala v rokoch 1976 – 1982. [3]
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
 

V kaštieli bola v 80-tych rokoch 20. storočia expozícia dejín slovenského družstevníctva, ktorá bola pobočkou Záhorského múzea v Skalici. Exponáty dokumentovali zrod a vývin družstevnej myšlienky na Slovensku a jej uplatnenie v praxi. [4] V roku 1994 bolo v kaštieli otvorené Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča. Samuel Jurkovič bol priekopníkom družstevného hnutia na Slovensku a pod jeho vedením bol vytvorený Gazdovský spolok, jedna z prvých družstevných organizácií v Európe. [5]

Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Imrich Kluka 1/2011Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Imrich Kluka 1/2011Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Imrich Kluka 1/2011Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Hana Farkašová 2/2014Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Hana Farkašová 2/2014Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Hana Farkašová 2/2014Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Hana Farkašová 2/2014Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Hana Farkašová 2/2014Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Hana Farkašová 2/2014Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Hana Farkašová 2/2014Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Hana Farkašová 2/2014Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Hana Farkašová 2/2014Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Hana Farkašová 2/2014Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Hana Farkašová 2/2014Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Hana Farkašová 2/2014Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Hana Farkašová 2/2014Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Jana Lacková 4/2016Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Jana Lacková 4/2016Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Jana Lacková 4/2016Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Jana Lacková 4/2016Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Jana Lacková 4/2016Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Jana Lacková 4/2016Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Jana Lacková 4/2016Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Jana Lacková 4/2016Sobotište - Veľký kaštieľ foto © Jana Lacková 4/2016
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 178.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 138.
[3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 178.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 179.
[5] www.muzeum.sk
GPS
48.731384, 17.405608
48°0 43' 52.98", 17°0 24' 20.19"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk