Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
sokel
spodná časť budovy, stĺpa alebo sochywww.pamiatkynaslovensku.sk