Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sokoľany - Pohrebná kaplnka grófa Stahremberga
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Sokoľany, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Empírová kaplnka z prvej polovice 19. storočia. Menšia štvorcová stavba s úzkym vstupným priestorom, rozšíreným po bokoch polkruhovými výklenkami. Hlavný priestor je zaklenutý českou plackou a osvetlený termovými oknami. Na hlavnom priečelí je prehĺbený portál, flankovaný dvoma toskánskymi stĺpmi nesúcimi jednoduchý architráv. Nad portálom je kordónová rímsa, na ktorej spočíva termové okno s klenákovým ostením. [1]
 

V kaplnke je niekoľko obrazov z 18. storočia, ktoré pochádzajú z bývalého barokového zariadenia miestneho kostola – Immaculata, Kristus nasycuje zástupy a Ukrižovanie. Priestor kaplnky zdanlivo rozširuje iluzívna nástenná maľba. [2]
 

Kaplnku v roku 1838 dala postaviť Anna rodená Pankovičová-Glogowská, manželka grófa Stahremberga. Je s ním pochovaná v podzemnej krypte. Nad vchodom je umiestnená mramorová tabuľa s maďarským nápisom:
 

„Gróf Starhemberg szívem-Fele földi Réfze hamvadoz itt s hálás keblem Nefelejts áldozatara fakadoz Vérzöszívvel búsan nyögve nézek néma sírodra könnyem hull, és jaj – szózatom lehat hideg porodra Pankovits Anna.“ Čo v preklade znamená: „Pozemné ostatky grófa Starhemberga, srdca môjho – polovica, tu práchnivejú a moja vďačná hruď vzdúva sa za obetou nezábudky. Krvácajúcim srdcom hľadím na tvoj nemý hrob, slzy mi padajú a moje žalostné volanie sadá k tvojmu studenému prachu Anna Pankovits“. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Sokoľany - Pohrebná kaplnka grófa Stahremberga foto © Marek Marcinčák 3/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 142.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 142.
[3] www.obecsokolany.sk/pamiatka-rimskokatolicky-kostol (1.5.2018)
Bibliografia
www.sokolany.sk
GPS
48.608921, 21.228332
48°36'32.1"N 21°13'42.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk