Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sokolovce - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Lokalita
obec Sokolovce, okres Piešťany, Trnavský kraj
Bibliografia
www.sokolovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk