Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Soľ - Kostol Krista Kráľa (sv. Mikuláša biskupa)
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Sul, Soľa
Lokalita
obec Soľ, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol z konca 15. storočia. Opravili ho začiatkom 17. storočia. Obnovený a neogoticky upravený bol v roku 1884. Po druhej svetovej vojne objekt čiastočne opravili. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym zakončením presbytéria, v ktorom je pôvodná neskorogotická valená klenba s dekoratívnymi krížovými klenbami, raz žliabkovanými na spôsob rebier zo 14. storočia. V lodi je pseudogotická lomená klenba s úzkymi rebrami z roku 1884. Fasáda je novoupravená s modernou prístavbou vstupnej predsiene pri veži. Masívna veža má nárožné oporné piliere, sotva badateľne zahrotené okná a stanovú strechu. [1] Loď má lomené okná a hladkú fasádu.
 

Pred rokom 1666 bola vybudovaná terajšia loď a veža kostola. Veža bola zakončená vysokou drevenou strechou, ktorá sa však 9.7.1875 pri víchrici zrútila. Odvtedy je veža nižšia. Kostol bol viackrát opravovaný: 1742 – 1753, 1816, 1884 – vždy z vlastných prostriedkov farníkov. Veľká rekonštrukcia sa uskutočnila aj v roku 1932. Kostol vysvätili v roku 1933. V tom čase bol postavený hlavný oltár ku cti Krista Kráľa, ktorý vyhotovila dielňa Břetislava Kaffku v Červenom Kostelci. V roku 1949 bol postavený bočný Mariánsky oltár vyhotovený tou istou rezbárskou dielňou, ako aj celé zariadenie kostola (sochy, krížová cesta, kazateľnica). Sakrálny objekt je od roku 1999 v štádiu postupných opráv, aby sa mu vrátil pôvodný gotický štýl. Súčasné patrocínium – Kristus Kráľ. [2]
 

V parku pred kostolom v novembri roku 2000 pribudla soška Krista Kráľa, ktorá bola posvätená pri príležitosti 400. výročia založenia farnosti. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Od roku 2000 prešiel kostol ďalšími vonkajšími a vnútornými úpravami. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 142 - 143.
[2 - 4] www.obecsol.sk (21.9.2017)
Bibliografia
www.obecsol.sk
GPS
48.926542, 21.600959
48°55'35.6"N 21°36'03.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk