Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Solivar (Prešov) - Kaplnka sv. Rócha
Lokalita
obec Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1832 na pamäť morovej epidémie. Ide o pozdĺžny jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym zakončením, krytý plytkou českou plackou. Fasáda je hladká, členená termovými oknami a podstrešnou rímsou. Nad štítovým priečelím je malá strešná vežička. [1]
 

Oltár sa skladá z rámovaného obrazu sv. Rócha, Sebastiána a Jána Nepomuckého, nad ktorými je v oblakoch najsvätejšia Trojica s Pannou Máriou. Obrazy sú z roku 1831 od J. Kavalského. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 144.
Bibliografia
www.presov.sk
GPS
48.977050, 21.277310
48°58'37.4"N 21°16'38.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk